TVK

Spalio 25-ąją visoje Lietuvoje vyks Konstitucijos egzaminas

Jau spalio 25-ąją visoje Lietuvoje vyks kasmetine pilietiškumo tradicija tapęs Konstitucijos egzaminas. Tradiciškai prie egzamino komisijos, kurią sudaro profesionaliausi šalies teisininkai, prisijungia ir mokytojas. Šiemet – tai pilietiškumo mokytoja Roberta Žižienė. Šiandien VDU licėjuje „Sokratus“ dirbanti direktoriaus pavaduotoja pagrindiniam ugdymui ir pilietiškumo mokytoja, atsiėmusi savo brandos atestatą, pasirinko teisės studijas ir jas pabaigusi sėkmingai dirbo teisinį darbą. Tačiau, kaip sako pati, nuolat juto norą dalintis savo patirtimi ir žiniomis, ypač su jaunesniais.


Konstituciją su mokiniais analizuoja pamokų metu

Būdama teisininke ir sužinojusi apie programą „Renkuosi mokyti!“, kuri pritraukia motyvuotus profesionalus dvejiems metams save išbandyti mokykloje, Roberta užpildė programos anketą ir, praėjusi sudėtingą atrankos etapą, į mokyklą įžengė kaip pilietiškumo mokytoja.

„Renkuosi mokyti!“ atrenka į pagalbą kitam orientuotus dalyvius, kurie dvejus metus dirba mokyklose ir siekia sukurti aplinką, kurioje kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo savo socialinės, kultūrinės ir ekonominės padėties, galėtų atskleisti savo potencialą. „Aš programos dalyve tapau siekdama moksleivius skatinti būti aktyviais piliečiais, kuriems rūpi ir, kurie patys nori bei gali priimti sprendimus“, – sako R. Žižienė. Todėl ji pradėjo dirbti pilietiškumo mokytoja.

R. Žižienė teigia, jog pilietiškumo pamokose svarbiausia skatinti mokinius būti aktyviais besimokančiaisiais, ne tik žinių gavėjais, bet tais, kurie patys domisi pasaulio ir Lietuvos aktualijomis, geba argumentuotai pagrįsti savo nuomonę įvairiais klausimais, kritiškai vertinti socialiniuose tinkluose skelbiamą informaciją.

„Labai dažnai pamokose remiuosi ir mūsų šalies Konstitucija. Su mokiniais analizuojame Konstitucijos nuostatas ir diskutuojame, ar tekste yra įtvirtinta tik tai, kas išreikšta žodžiuose, ar slypi ir kažkas daugiau, – kalba mokytoja. – Skatinu ieškoti principų, vertybių, to, kas aktualu šiandien“.


Jauni žmonės Lietuvą kuria jau dabar

R. Žižienė pastebi, kad kai kalba pasisuka apie teisinį mokinių švietimą arba pilietiškumo ugdymą, dažnai girdime apie lūkesčius ateičiai – kokie piliečiai kurs Lietuvą ir pasaulį. Tačiau, mokytojos teigimu, dažnai pamirštame, kad jauni žmonės, gyvenantys savo idėjomis ir norais bei savo pasaulio matymu ir suvokimu, Lietuvą kuria jau dabar.

„Todėl teisinis švietimas ir pilietiškumo ugdymas mokykloje eina koja kojon ir mokiniams padeda ne tik įgyti bazinių teisinių žinių, surasti aktualias teisės aktų redakcijas, sužinoti, kaip funkcionuoja valstybė. Tai yra ir būdas dar labiau stiprint asmenines moksleivių savybes – aktyviai dalyvauti mokyklos, šalies gyvenime, nebijoti priimti sprendimus, spręsti problemas tariantis su kitais, argumentuotai išsakyti savo ir gerbti kitokią nuomonę. Man, kaip mokytojai, šie dalykai yra be galo svarbūs“, – pažymi R. Žižienė.


Matyti Konstituciją šių dienų realybėje

Konstitucijos egzamino komisijos narė R. Žižienė neabejoja, kad pamatinės Konstitucijos vertybės – gyvenimas teisingumu ir pagarba grįstoje bendruomenėje, kurioje vyrauja susitarimo kultūra, pagarba žmogui ir jo nuomonei, nėra vien tik deklaratyvus tekstas, o šios vertybės yra gyvos, tikros bei tinkamos čia ir dabar.

„To mokau ir savo mokinius, – sako ji. – Mokiniai dažnai pajuokauja, klausdami, ar Konstituciją moku mintinai. Jiems atsakau, kad svarbiausia ne mintinai išmokti jos nuostatas, bet žinoti, kad jos tekste galima rasti visus pamatinius dalykus ir kiekvienas ja gali remtis. Tad linkiu visiems susipažinti su Konstitucijos tekstu ir ne tik išmėginti savo žinias Konstitucijos egzamine, bet atrasti Konstitucijos tekste šį tą daugiau – matyti Konstituciją šių dienų realybėje“.

2023 m. Konstitucijos egzamino vertinimo komisiją sudarys Konstitucinio Teismo pirmininkas Gintaras Goda, Konstitucinio Teismo teisėjas Vytautas Mizaras, Respublikos Prezidento vyriausias patarėjas, Teisės grupės vadovas Andrius Kabišaitis, VDU licėjaus „Sokratus“ pilietiškumo mokytoja Roberta Žižienė, Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos dekanė Lyra Jakulevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto dekanas Dainius Žalimas ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas Haroldas Šinkūnas.


Konstitucijos egzaminas vyks 2023 m. spalio 25 d. nuo 8 iki 15 val., jis bus laikomas interneto svetainėje www.konstitucijosegzaminas.lt, o laimėtojai šiemet bus apdovanoti specialiais vertingais prizais.

Iniciatyvos organizatorius – Teisingumo ministerija, globėjas – Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.
LR teisingumo ministerija
Teisingumo ministerijos komunikacijos komanda

433