TVK

Gen. Christopher G. Cavoli ir LK vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys  

Vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas: Lietuvos teritorija bus ginama

Kovo 29 d. Lietuvoje lankosi Vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas (angl. U.S. European Command and Supreme Allied Commander, SACEUR) generolas Christopher G. Cavoli, kuris susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda, krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku ir Lietuvos kariuomenės vadu generolu leitenantu Valdemaru Rupšiu.

„Sveikinu Lietuvą su 19-osiomis įstojimo į NATO metinėmis. Džiaugiuosi matydamas augančią ir stiprėjančią Lietuvos kariuomenę. Šiandien aptariant gynybos regioninius planus galiu pasakyti viena – Lietuvos teritorija bus ginama“, – sakė SACEUR gen. Ch. G. Cavoli.

Kaip Vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas, gen. Ch. G. Cavoli vadovauja visoms Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) strateginio lygmens operacijoms ir pratyboms Europoje bei nustato strateginę-karinę kryptį pagal NATO vadovavimo struktūrą pavaldiems vadams. Taip pat, būdamas JAV pajėgų Europoje vadu, yra atsakingas už šių pajėgų parengtį plataus spektro karinėms misijoms ir pratyboms drauge su sąjungininkais ir partneriais Europoje, kad apsaugotų JAV nacionalinius ir remtų Europos interesus.

„Bendraudamas su generolu Ch. G. Cavoli pabrėžiau sąjungininkų brigados Lietuvoje svarbą atsižvelgiant į ypatingą mūsų regiono saugumo situaciją ir padėtį. Taip pat aptarėme gynybos planus ir išankstinį įrangos bei amunicijos dislokavimą. Esu tikras, kad šiuo metu daroma viskas, kad būtų užtikrinta NATO priešakinė gynyba“, – sakė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Susitikime su Lietuvos kariuomenės vadu gen. ltn. Valdemaru Rupšiu buvo aptarta saugumo situacija regione, jungtinių operacijų klausimas, oro gynybos rotacinių pajėgų generavimas ir dislokavimas. Didžiausias dėmesys skirtas regioniniams gynybos planams, aptartas Lietuvos pajėgumų vystymas ir jų skyrimas į NATO regioninius planus.

Gen. Christopher G. Cavoli  

Gen. Christopher G. Cavoli ir LK vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys  

„Labai simboliška ir džiugu, kad generolas Christopher G. Cavoli Lietuvoje lankosi minint stojimo į NATO dieną. Esu jam dėkingas už buvimą kartu, kad esame vieningi šiandien ir bet kokiu su saugumu susijusiu atveju. Kalbėjome apie naują pajėgų modelį ir pajėgų generavimą atgrasymo ir gynybos NATO erdvėje planų šeimai. Lietuva yra lygiavertė sąjungininkė, dėliojant regioninius gynybos planus. Tokie susitikimai svarbūs ir reikšmingi Lietuvos kariuomenei ir valstybei“, – pabrėžė gen. ltn. V. Rupšys, įteikdamas Vyriausiajam sąjungininkų pajėgų Europoje vadui mažiausią pasaulyje karišką suvenyrinę monetą, įvertinant generolo pastangas stiprinti Lietuvos saugumą ir NATO, Jungtinių Amerikos Valstijų bei Lietuvos partnerystę. Vienintelė tokia 1,9 mm skersmens iš stiklo pagaminta moneta buvo sukurta įmonėje „Femtika“, naudojant pažangią selektyvaus lazerinio ėsdinimo technologiją. Ši moneta – tai didžios savo dvasia šalies simbolis, šalies, kuri iškovojo laisvę ir dėl to gali kurti unikalius mokslinius produktus ir ypatingas technologijas.

Gen. Ch. G. Cavoli dalyvaus ir sveikinimo žodį tars Lietuvos įstojimo į NATO 19-ųjų metinių minėjime Vilniaus gynybinės sienos Bastėjoje. Lietuva, kartu su dar šešiomis Europos valstybėmis, 2004 m. kovo 29 d. prisijungusi prie NATO tapo vieningo Aljanso dalimi, visada pasirengusio reaguoti į bet kokią krizę ir apginti kiekvieną Lietuvos bei viso Aljanso teritorijos centimetrą. Pastaraisiais metais NATO sąjungininkai nuolat stiprino atgrasymą ir gynybą rytiniame Aljanso flange: regione dislokavo 40 000 aukštos parengties karių kartu su reikšmingais oro ir jūrų gynybos pajėgumais ir NATO priešakinių pajėgų kovinių grupių skaičius regione padvigubintas nuo keturių iki aštuonių, taip pat numatyta galimybė didinti NATO priešakines pajėgas iki brigados dydžio. NATO sąjungininkai taip pat teikia precedento neturinčią paramą Ukrainai, nuo tankų, sunkiosios ginkluotės ir karių mokymų iki kitos gyvybiškai svarbios pagalbos, kaip maistas, degalai ir medicinos reikmenys.

Nuotr. aut. št. srž. sp. Ieva Budzeikaitė | Lietuvos kariuomenė


Lietuvos kariuomenė
Strateginės komunikacijos departamentas
Karinių viešųjų ryšių skyrius

771