TVK

Tolerancijos daugėja, tačiau psichikos sveikatos stigma Lietuvoje vis dar gaji

Pusė Lietuvos gyventojų turi teigiamas nuostatas į psichikos sveikatos sutrikimų turinčius asmenis, 3 iš 4 – pozityviai vertina kreipimąsi pagalbos patiems susidūrus su psichikos sveikatos sunkumais. Šios tendencijos rodo, kad visuomenė tampa tolerantiškesnė psichikos sveikatos sunkumų patiriančių asmenų atžvilgiu, mažėja baimių, gėdos ar kaltės jausmo, susijusio su psichikos sveikatos paslaugų gavimu. Vis dėlto, psichikos sveikatos stigma Lietuvoje vis dar gaubia daug gyvenimo sričių – gyvenimą bendruomenėje, darbą, švietimą, sveikatos priežiūrą.

Tai rodo 2022 m. atlikto tyrimo „Stigmatizuojančios Lietuvos gyventojų nuostatos psichikos sveikatos srityje“ (toliau – tyrimas) rezultatai.

„Asmeninė (ar šeimoje) patirtis lemia aukštesnį psichikos sveikatos žinių lygį ir mažesnę stigmą psichikos sveikatos sutrikimų turinčių žmonių atžvilgiu, kas lemia palankesnį numatomą elgesį susidūrus su psichikos sveikatos sutrikimų turinčiais asmenimis ir mažesnį socialinį atstumą“, – sako doc. dr. Marija Jakubauskienė.
Vis dėlto, kaip parodė tyrimas, ketvirtadalis gyventojų nenorėtų gyventi kaimynystėje su psichikos sveikatos sutrikimų turinčiu žmogumi. Du trečdaliai Lietuvos gyventojų teigia, kad nepasitikėtų tokio asmens atliekamu darbu, o kas penktas pritaria nuostatai, kad psichikos sveikatos sunkumų patiriantys vaikai neturėtų mokytis bendrojo ugdymo įstaigoje.

„Tyrimo duomenys rodo, kad Lietuvos žmonėms dar stinga palankaus požiūrio į psichikos sveikatą, skatinančio pripažinti psichikos sveikatos problemas ir ieškoti reikiamos pagalbos, yra nemaža visuomenės dalis, kuriai trūksta žinių, tačiau jie nėra nei savęs, nei kitų stigmatizuojanti. Didžiausias iššūkis, kurį iliustruoja duomenys, – tai gebėjimas suprasti ir priimti psichikos sveikatos sutrikimus patiriančius žmones, atsisakymas išankstinių nuostatų, kurios dažnai trukdo gyventi, mokytis ar dirbti kartu“, – sako sveikatos apsaugos ministro patarėja Simona Bieliūnė.

Siekdama mažinti su psichikos sveikata susijusią stigmą bei stiprinti palankias nuostatas į savo ar kitų žmonių psichikos sveikatą, Sveikatos apsaugos ministerija imasi veiksmų – Lietuvoje ilgalaikei komunikacijai ir kitoms veikloms šioje srityje vykdyti sukurtas ir pradedamas naudoti naujas prekės ženklas „Žvelk giliau“.

„Žvelk giliau“ – tai psichikos sveikatai skirtas prekės ženklas, kuriuo siekiama didinti mūsų visuomenės narių žinias, keisti jų nuostatas, susijusias su psichikos sveikata, pakviesti skirti laiko savo ir kitų psichikos sveikatai, skatinti tolerantišką elgesį.

Juo galės naudotis valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, savanoriai ir kiti visuomenės atstovai, kurie bendromis pastangomis sieks spręsti su psichikos sveikata susijusios stigmos mokyklose, darbo vietose ir bendruomenėse kylančius iššūkius. Iki 2027 m. tai numatoma vykdyti skirtingomis veiklomis: socialinėmis komunikacijos kampanijomis, advokacijos projektais bei netrukus startuosiančia Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyva.

Jau nuo balandžio mėnesio turintys psichikos sveikatos sunkumų ar sutrikimų patirties ar su jais susidūrę savo artimoje aplinkoje žmonės bus kviečiami savanoriauti, tapti psichikos sveikatos ambasadoriais. Juos pasitelkiant per renginius, susitikimus, diskusijas bendruomenėse, inicijuojamus pokalbius skirtingose aplinkose bus dalijamasi savo išgyventa patirtimi, siekiant „normalizuoti“ su psichikos sveikata susijusius klausimus, mažinti skirtingų rūšių stigmos paplitimą mūsų visuomenėje.

„Džiugu, kad Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyva pasiskirsto po Lietuvą gana plačiai. Joje dalyvaus organizacijos, atstovaujančios skirtingas gyventojų amžiaus grupes: jaunimą, darbingo amžiaus asmenis, senjorus, taip pat turinčios skirtingą patirtį su psichikos sveikatos temomis: pogimdymine depresija, vaikų raidos sutrikimais, kriziniais įvykiais, savižudybių atvejais, priklausomybės ligomis ir kt. Ši įvairovė leis ne tik megzti socialinius kontaktus ir vykdyti stigmos mažinimo veiklas su skirtingomis bendruomenėmis, bet ir paliesti skirtingus stigmos pasireiškimo, jos daromos žalos aspektus“ – sako S. Bieliūnė.

Pasak jos, Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvoje vien per šiuos metus planuojama parengti 100 ambasadorių. Maždaug tiek pat planuojama ir renginių, į kuriuos įsitrauks minėtieji ambasadoriai. Be to, planuojama įgyvendinti apie 2300 socialinio kontakto veiklų, t. y. kai psichikos sveikatos ambasadorius viešai ar privačiai dalijasi savo asmenine psichikos sveikatos sunkumų patirtimi su vienu ar keletu asmenų, skatindamas juos klausti, įsitraukti į pokalbį, dalytis grįžtamuoju ryšiu.

Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyva prasidės jau nuo balandžio net keturiolikoje nevyriausybinių organizacijų ir biudžetinių įstaigų, kurias koordinuos Higienos instituto Psichikos sveikatos centras. Ambasadorių mokymus bei supervizijas teiks ilgametę stigmos mažinimo patirtį turintys ekspertai iš Jungtinės Karalystės.

SAM Komunikacijos skyrius

276