TVK

Paskelbtos 2024 m. vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programos

2024 m. vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programoms vykdyti savivaldybė šiemet skyrė 80 000 Eur. Buvo gauta 40 programų paraiškų, kurias įvertino nepriklausomų recenzentų grupė ir pateikė siūlymus.

Savivaldybės komisijos nariai susipažino su recenzentų siūlymais, įvertino pateiktas paraiškose sąmatas, teikėjų nurodytą lėšų sumą 1 vaikui 1 dienai, siūlomų veiklų įvairovę bei kitus aspektus. Išanalizavus paraiškas paaiškėjo, kad 2024 m. lėšų poreikis vaikų ir jaunimo vasaros poilsiui organizuoti – apie 154 788 Eur. Planuojama, kad vasaros veiklose bus užimta apie 2219 mokinių. Dalinis finansavimas skirtas 35-oms vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programoms.

Šiųmetinio konkurso skelbime buvo nurodyti prioritetai, atsižvelgiant į strateginius švietimo tikslus bei savivaldybei aktualias problemas: vaikų ir jaunimo, grįžusių vasaros atostogų iš užsienio, negalią turinčių vaikų įtraukimas į veiklas, ukrainiečių vaikų, gyvenančių Tauragės r. savivaldybėje, įtraukimas į veiklas, vaikų kūrybiškumo, iniciatyvos skatinimas, pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas, prevencinės veiklos, tęstinių programų vykdymas. Kaip ir kiekvienais metais dėmesys skiriamas socialinę riziką patiriančių vaikų dalyvavimui vasaros poilsio programų veiklose.

Vasaros programų vykdymo metu vyks edukaciniai renginiai, susitikimai, ekskursijos, sporto varžybos, vaikams bus suteiktos galimybės bendrauti ir bendradarbiauti, ugdytis ir stiprinti emocines kompetencijas. Analizuojant paraiškas nustatyta, kad kasmet populiarėja stovyklose siūlomos STEAM krypties veiklos, eksperimentinės, patyriminės užduotys, sveikos gyvensenos populiarinimas, susitikimai su žymiais žmonėmis. Populiariausi šiemet programose nurodyti lankytini objektai yra Pagramančio regioninis parkas, Norkaičių TAEC, Taurų nuotykių parkas, gyvūnų globos organizacijos.

Šiemet vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programą vykdys 1 naujas teikėjas – VšĮ „Bailara“ (stovykla vyks Lomių k., planuojama 10 pamainų).Detalesnė informacija - Tauragės rajono savivaldybės puslapyje.

237