TVK

Šilalės rajono savivaldybė baigia šildymo sezoną

Šilalės rajono savivaldybės mero 2024 m. balandžio 24 d. potvarkiu Nr. T3-172 nustatyta 2023–2024 metų šildymo sezono pabaiga Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje – 2024 m. balandžio 30 d.

Šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojus, gali patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, apie tai pranešę šilumos tiekėjui teisės aktų nustatyta tvarka.Šilalės rajono savivaldybės administracijos informacija

119