TVK

Ar kursis Bastilijos komplekse pabėgėlių centras?

Šių metų sausio 8 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) pranešė apie laimėtą Europos Komisijos skelbtą projektų atranką. Kartu su ministerija atrankoje dalyvavo ir SADM partneriai – Pabėgėlių priėmimo centras, Valstybės sienos apsaugos tarnyba bei dviejų Lietuvos savivaldybių - Tauragės rajono ir Panevėžio miesto administracijos. Kaip pranešime skelbia SADM, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo nacionalinė 2021-2027 m. programa bus papildyta beveik dešimčia milijonų eurų. Projektu siekiama sustiprinti Europos Sąjungos išorinės sienos pajėgumus, užtikrinti priėmimo ir apgyvendinimo sąlygas atvykstantiems pabėgėliams. Kokią įtaką ši laimėta atranka gali padaryti Tauragės miestui ir jos gyventojams? Ar atsiras daugiau pabėgėlių Tauragėje, kokie tai bus prieglobsčio ieškantys asmenys ir kur jie įsikurs? Kreipėmės į Socialinės ir darbo apsaugos ministeriją prašydami komentaro.

Ar jau nuspręsta, kad Pabėgėlių centras bus steigiamas Tauragėje?


Tauragės rajono savivaldybės administracija buvo įtraukta kaip galimas projekto partneris, teikiant paraišką dėl finansavimo gavimo Europos Komisijai. Galutinį sprendimą dėl dalyvavimo projekte priims Tauragės rajono savivaldybė.

Ar yra svarstoma, kur centras Tauragėje atvertų duris, ar vieta jau aiški?

Planuojama renovuoti dalį Tauragėje esančio objekto, sukuriant 70 apgyvendinimo vietų pabėgėlių šeimoms su vaikais, nelydimiems nepilnamečiams ar kitoms pažeidžiamoms grupėms. Projekto apimtyje tikslus renovuojamų objektų adresas nėra reikšmingas.

Kiek lėšų Tauragei būtų skirta įkurti Pabėgėlių centrą?

Tauragės objektui yra numatyta 1,25 mln. eurų. Skiriamos lėšos gali būti panaudotos tik jau esančių objektų renovacijai, remontui, o naujo objekto statybos nėra galimos.

Koks pabėgėlių skaičius būtų laikinai apgyvendinamas Tauragėje?

Projekto paraiškoje numatyta sukurti 70 apgyvendinimo vietų, tačiau pažymėtina, kad tokios alternatyvios pabėgėlių priėmimo ir apgyvendinimo vietos dažniausiai maksimaliai yra apgyvendinamos iki 70 proc. Tai sąlygoja apgyvendinamų šeimų narių skaičius, nes viename kambaryje gyvena viena šeima, tad dalis apgyvendinimo vietų negali būti panaudojama.

Kiek ilgai truktų apgyvendinimas, kad žmonės iš centro būtų perkelti kitur ar galėtų iš jo savanoriškai išsikraustyti?

Asmenys gyvena centre iki sprendimo dėl leidimo gyventi Lietuvoje. Gavus sprendimą nustatomas 3-6 mėn. pereinamasis laikotarpis, kuriuo Pabėgėlių priėmimo centro ir (arba) Pabėgėlių priėmimo centrui paslaugas teikiančių NVO specialistai teikia palydėjimo, tarpininkavimo paslaugas, siekdami, kad asmenys kuo anksčiau galėtų gyventi savarankiškai bendruomenėje. Esant itin pažeidžiamiems atvejams – šis laikotarpis gali būti pratęsiamas.

Ministerijos pranešime rašoma, kad Tauragės savivaldybėje „papildomai investuojama į apgyvendinimo vietų sukūrimą laikinam nuo karo ir kitų grėsmių prieglobsčio Lietuvoje ieškančių asmenų apgyvendinimui.“ Kokie dar pabėgėliai galėtų rasti laikinąjį prieglobstį Tauragės pabėgėlių priėmimo centre?

Šiuo metu Lietuvoje auga pabėgėlių iš Ukrainos ir Baltarusijos skaičiai. Įvertinus Lietuvos geopolitinę padėtį, šios valstybės perspektyvoje išlieka kaip vienos iš kilmės valstybių, iš kurių atvyksta didžiausi pabėgėlių skaičiai.

Pasikeitus migracijos situacijai, kilmės valstybės gali būti ir kitos.

Pabėgėlių priėmimo centras, spręsdamas, kokius asmenis apgyvendinti savivaldybėje, su savivaldybės atstovais apsibrėžtų pabėgėlių profilį, kuris būtų palankiausias savivaldybei, atsižvelgus į savivaldybės turimą infrastruktūrą, galimas teikti paslaugas, į savivaldybės demografinę strategiją (šeimos su mažamečiais vaikais, viengungiai, turintys kažkokios krypties išsilavinimą (kiek tai būtų įmanoma užtikrinti), pažeidžiamos vienišos moterys, asmenys, kalbantys specifinėmis kalbomis, kurių vertėjų yra savivaldybėje ir pan.).

Į savivaldybes būtų atkeliami tik perspektyvą gauti leidimą gyventi Lietuvoje turintys asmenys, kurių judėjimas nėra ribojamas.

Ar Tauragės savivaldybės administracija pati pareiškė norą dalyvauti konkurse, ar tai buvo Ministerijos pasiūlymas, palankiai įvertinus Tauragės infrastruktūrą?

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija itin vertina partnerius savivaldybėse, kurie aktyviai prisideda prie iš Ukrainos pasitraukusių asmenų priėmimo, apgyvendinimo ir integracijos veiklų Lietuvoje.

Ministerija ir Pabėgėlių priėmimo centras vertino savivaldybių administracijų dalyvavimą priėmimo veiklose ir rengimąsi galimai antrai pabėgėlių bangai. Atsižvelgusi į savivaldybių turimus objektus ir jų remontui reikalingas lėšas bei galimas sukurti apgyvendinimo vietas, įvertinusi savivaldybių motyvaciją ir iniciatyvumą, Ministerija iniciavo dialogą su savivaldybe.

Kokias sąlygas turi atitikti savivaldybė, kad joje būtų galima steigti Pabėgėlių priėmimo centrą?

Ministerija vertina savivaldybės turimą infrastruktūrą, teikiamas paslaugas, motyvaciją ir galimybes, bendradarbiavimo patirtį.Apie savivaldybės sprendimą pabėgėlių centro steigimo klausimu pasiteiravome ir Tauragės rajono savivaldybės atstovų. Kur Tauragėje būtų kuriamas Pabėgėlių registracijos centras ir, svarbiausia, ar savivaldybė sutinka dalyvauti projekte? Atsakymus pateikė savivaldybės komunikacijos specialistas Tomas Marcinkevičius.

„Tauragės rajono savivaldybė Pabėgėlių priėmimo centrui 2023 m. rudenį pateikė informaciją dėl galimybės laikinai, esant poreikiui, apgyvendinti karo pabėgėlius iš Ukrainos, nurodydama Bastilijos sporto komplekso patalpas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė paraišką dėl finansavimo Europos komisijai, į paraišką įtraukdama ir Bastilijos sporto komplekso remonto išlaidas. Paraiška gavo pritarimą.

Šis pritarimas nesukelia Tauragės rajono savivaldybei jokių įsipareigojimų šio projekto vykdymui.

Europos komisijos projekte numatyti ilgalaikiai pabėgėlių priėmimo įsipareigojimai. Tauragės rajono savivaldybė nurodytoje infrastruktūroje prisiimti ilgalaikių įsipareigojimų neturi galimybių, todėl šio projekto įgyvendinime nedalyvaus.“

Paklausus, ar būtų koks kitas tinkamas pastatas Tauragės miesto teritorijoje, kuris tiktų apgyvendinti 70 pabėgėlių, gautas Tauragės rajono savivvaldybės mero Dovydo Kaminsko komentaras:

„Apie jokius konkrečius įsipareigojimus nebuvo kalbama, o dalyvavimas Europos komisijos projekte numato ilgalaikius įsipareigojimus, kurių Tauragės rajono savivaldybė minėtoje infrastruktūroje prisiimti negali. Kitų pastatų, kurie būtų tinkami kurti pabėgėliams reikalingą infrastruktūrą, Tauragės rajono savivaldybė neturi.“

Tad sklandę gandai, kad Tauragėje bus kuriamas Ruklos pabėgėlių priėmimo centro filialas, ir arčiausiai prie Bastilijos komplekso esančių gyvenamųjų namų rezidentų nuogąstavimai dėl galimų naujų kaimynų, nepasitvirtina.

426