TVK

  Projektas „Gerovės konsultantų modelio diegimas Šilalės rajone“

  Šilalės rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu – Šilalės rajono socialinių paslaugų namais įgyvendina projektą „Gerovės konsultantų modelio diegimas Šilalės rajone“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ atviro kvietimo „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“ sąlygas. Įgyvendinant projektą bendradarbiaujama su penkiomis organizacijomis: Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centru, Maltos ordino pagalbos tarnyba ir Šilalės sporto mokykla. Šios organizacijos, be pagrindinės savo vykdomos veiklos, savo paslaugų gavėjus informuos apie gerovės konsultantų teikiamas paslaugas, teiks kitą aktualią informaciją.

  Tarp Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros 2022 m. sausio 17 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią gaunamas 100 proc. finansavimas projekto veikloms įgyvendinimui. Finansavimas skiriamas iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo lėšų. Projekto vertė – 64 711,11 Eur.

  Pagrindinė projekto veiklų kryptis ir tikslas: gerovės konsultantų modelio įdiegimas Šilalės rajono savivaldybėje. Šiam tikslui pasiekti, 2022 m. buvo vykdomi 2 specialistų mokymai Lietuvos sveikatos mokslų universitete, pagal specialiai parengtą programą. Mokymai truko apie 8 mėn., o baigę mokymus specialistai jau nuo 2022 m. rugpjūčio mėnesio teikė gerovės konsultantų paslaugas Šilalės rajono gyventojams (nuo 18 m. amžiaus, nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų).

  Gyventojai, jaučiantys lengvus streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymius, gali tiesiogiai registruotis pas gerovės konsultantus (mob. tel.: 8664 76207, 8649 67445 arba elektroniniu paštu geroveskonsultantai@silale.lt). Paslaugas gerovės konsultantai teikia Šilalės rajono socialinių paslaugų namų patalpose, adresu: Vytauto Didžiojo g. 17-117, Šilalė. Norintiems gauti gerovės konsultanto paslaugas nereikia kreiptis į gydymo ar kitas institucijas, jos teikiamos tiesiog atvykus į paslaugų teikimo vietą ar pasiskambinus ir susitarus dėl numatomo vizito. Gerovės konsultanto modelis kuriamas taip, kad dėl psichinės sveikatos paslaugų besikreipiantis asmuo jas galėtų gauti kuo greičiau ir lengviau, yra užtikrinamas paslaugos gavėjų apsilankymų konfidencialumas.

  Planuojama, kad įgyvendinant projektą „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Šilalės rajone“, jo naudą gaus apie 800 Šilalės rajono savivaldybės gyventojų, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai.

  Siekiama, kad įdiegtas gerovės konsultantų modelis Šilalės rajone leistų žmonėms pasijausti laimingiems, kad mažėtų savižudybių, medikamentinio gydymo atvejų. Todėl gerovės konsultantai visų maloniai laukia ir kviečia konsultuotis jaučiančius lengvus streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymius.

  Projekto įgyvendinimo pradžia – 2022 m. sausio mėn., pabaiga – 2024 m. gegužės mėn. Projekto veiklų tęstinumas užtikrintas 5 metus po Projekto pabaigos, t. y. iki 2029 m. balandžio mėn.  Šilalės rajono savivaldybės administracija

  145

  Televizijos g. 5, LT72343 Tauragė

  +370 446 72221

  info@tvk.lt

  Sekite mus
  Naujausios nuotraukos

  © Lietuvos ir Vokietijos UAB TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS. Visos teisės saugomos. Grafika HTML Codex