TVK

  Savivaldybės parama pasirinkusiems trūkstamų profesijų studijas

  Šiuo metu Savivaldybėje trūksta psichologų, bendrosios praktikos slaugytojų ir antrosios užsienio kalbos (vokiečių, prancūzų ir kt.) mokytojų, todėl 2024 m. bus remiami asmenys, pasirinkę išvardintų profesijų studijas ir sudarę trišales sutartis su Savivaldybės švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros įstaigomis. 20 asmenų, studijuojančių pirmos pakopos (bakalauro) ir 3 asmenys, studijuojantys antros pakopos (magistro) studijose. Parama studijoms: bakalauro studijos – 50 proc. nuo visos mokesčio už studijas sumos, magistro studijose – 100 proc. Jeigu studentas pasirinktų Savivaldybės mokamą stipendiją, tai būtų 2 000 Eur. asmeniui per metus visą studijų laikotarpį.
  Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų profesijas, kurias studijuojantiems asmenims, sudariusiems trišalę sutartį, bus skiriamas finansavimas visą studijų laikotarpį:
  bendrosios praktikos slaugytojo (10 asmenų studijuojančių pirmos pakopos (bakalauro) studijose);
  antrosios užsienio kalbos (vokiečių, prancūzų ir kt.) mokytojo (10 asmenų studijuojančių bakalauro studijose);
  psichologo (3 asmenys studijuojantys antros pakopos (magistro) studijose).
  Stipendija arba studijų finansavimas / dalinis studijų finansavimas gali būti skiriamas, jei pareiškėjas atitinka šiuos kriterijus:
  studijuoja Savivaldybės mero potvarkiu patvirtintą profesiją iš Profesijų sąrašo;
  negauna papildomos stipendijos ar studijų finansavimo / dalinio studijų finansavimo iš Savivaldybės ar Savivaldybės įstaigos / įmonės;
  įsipareigoja atlikti mokomąją praktiką Tauragės rajono savivaldybėje;
  įsipareigoja baigęs studijas dirbti Tauragės rajono savivaldybės įstaigose / įmonėse tiek metų, kiek metų jam buvo skirtas
  Savivaldybės finansavimas, bet ne trumpiau nei 3 metus (nėštumo ir gimdymo atostogų bei vaiko priežiūros atostogų laikotarpis neįskaičiuojamas). Ši nuostata negalioja, jei gavusiam paramą studentui Savivaldybė per 6 mėnesius negali pasiūlyti darbo vietos Savivaldybės įstaigose / įmonėse.

  Jei studentas studijų nebaigia arba nutraukia sutartį savo iniciatyva (nepateikdamas svarbių priežasčių, dėl kurių studijos toliau negalėtų būti tęsiamos, ir pan.), jis įsipareigoja grąžinti gautas lėšas Tauragės rajono savivaldybei, proporcingai numatytų ir neįvykdytų įsipareigojimų apimčiai, atsižvelgiant į šalies infliacijos lygį, kurio dydį nustato Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
  Prašymai gali būti pateikti paštu, elektroniniu būdu arba atvykus į Savivaldybės administraciją (Respublikos g. 2, Tauragė).
  Prašymai stipendijai gauti pateikiami iki einamųjų metų spalio 1 d.
  Prašymai studijų finansavimui / daliniam finansavimui pateikiami:
  pavasario semestrui – nuo sausio 1 d. iki kovo 1 d. (įskaitytinai);
  rudens semestrui – nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 1 d. (įskaitytinai).
  Su tvarkos aprašu galite susipažinti čia – https://teisineinformacija.lt/taurage/document/34242
  Daugiau informacijos telefonu +370 602 87 404

  Tauragės rajono savivaldybės informacija

  Televizijos g. 5, LT72343 Tauragė

  +370 446 72221

  info@tvk.lt

  Sekite mus
  Žiūrimiausios naujienos
  Naujausios nuotraukos

  © Lietuvos ir Vokietijos UAB TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS. Visos teisės saugomos. Grafika HTML Codex